Biuletyn informacyjny nr 1

Przedstawiamy pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego naszego Szpitala. Biuletyn będzie ukazywał się cyklicznie raz na kwartał. Jego celem jest przedstawianie informacji o wydarzeniach ważnych dla naszej jednostki, nowo wprowadzonych zarządzeniach i procedurach, a także o planach na następne miesiące. Zapraszamy wszystkich pracowników do współredagowania każdego następnego numeru Biuletynu. Propozycje nowych artykułów lub ważnych informacji można zgłaszać do Działu Organizacji, Promocji i Przetwarzania Danych.