,,Bezpieczny Szpital To Bezpieczny Pacjent”

Mamy zaszczyt poinformować, że otrzymaliśmy prestiżowy Certyfikat Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali. Jest to wyróżnienie przyznawane placówkom, które spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa i dbają o zapobieganie zakażeniom i powikłaniom wśród personelu medycznego i pacjentów. Certyfikat potwierdza również nasze zaangażowanie w popularyzację najlepszych praktyk w zakresie bezpiecznej opieki zdrowotnej. Jesteśmy dumni z naszego personelu, który wykazuje się profesjonalizmem i kompetencją w swojej pracy. Nasz szpital korzysta z nowoczesnego sprzętu i zapewnia bezpieczeństwo podczas wykonywania procedur medycznych.