Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 2

Lokalizacja:

p.o. Kierownika oddziału:

lek. Hanna Miądowicz-Wojdylak

p.o. Pielęgniarka oddziałowa:

Anna Waśko

Telefon:

 16 672 30 03 wew. 320

Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 2 jest miejscem diagnozowania i leczenia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wg ICD-10, z wyjątkiem dzieci i młodzieży. Do zakresu działania oddziału  należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym oraz zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami.
Całodobowa pielęgnacja w Oddziale polega na:
a) rozpoznaniu stanu psychicznego i fizycznego pacjenta;
b) zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych i socjalno-bytowych pacjenta;
c) oddziaływaniu psychoterapeutycznym i rehabilitacyjnym oraz zapewnieniu bezpieczeństwa, szczególnie pacjentom wymagającym ścisłego nadzoru.
W ramach hospitalizacji Szpital zapewnia Pacjentom niezbędne konsultacje innych specjalistów na podstawie umowy z  Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.