Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 1

Kierownik oddziału:

lek. Teresa Adamczyk

z-ca Kierownika oddziału:

lek. Beata Kulpińska

p.o. Pielęgniarka oddziałowa:

Monika Bobko

Telefon:

16 672 30 03

Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 1 jest miejscem diagnozowania i leczenia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wg ICD-10, z wyjątkiem dzieci i młodzieży. Leczenie opiera się głównie na farmakoterapii, elementarnej psychoterapii, udzielana jest również dodatkowa pomoc psychologiczna, diagnostyka psychologiczna. W ramach rozwoju ogólnoruchowego prowadzone są zajęcia terapii zajęciowej oraz gimnastyka poranna.
Całodobowa pielęgnacja w Oddziale polega na:
a) rozpoznaniu stanu psychicznego i fizycznego pacjenta;
b) zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych i socjalno-bytowych pacjenta;
c) oddziaływaniu psychoterapeutycznym i rehabilitacyjnym oraz zapewnieniu bezpieczeństwa, szczególnie pacjentom wymagającym ścisłego nadzoru.
W ramach hospitalizacji Szpital zapewnia Pacjentom niezbędne konsultacje innych specjalistów na podstawie umowy z  Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.