Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

p.o. Kierownik oddziału:

lek. Elżbieta Tomczyszyn

p.o. Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Monika Warta

Telefon:

16 672 30 03

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych zwany w skrócie OLAZA jest jednym z czterech Oddziałów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. Zajmuje część budynku na parterze, w którym mieści się również Izba Przyjęć. Oddział ma 25 łóżek szpitalnych zlokalizowanych na czterech 5-7 osobowych salach.
W Oddziale diagnozujemy i leczymy pacjentów szkodliwie spożywających alkohol, uzależnionych od tej psychoaktywnej substancji jak i mających objawy pełnego spektrum alkoholowych zespołów abstynencyjnych.
W sytuacji tego wymagających mamy możliwość przeprowadzania kompleksowych konsultacji specjalistycznych w zakresie psychiatrii i psychologii. W ramach hospitalizacji Szpital zapewnia Pacjentom niezbędne konsultacje innych specjalistów na podstawie umowy z  Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Okres diagnozy i leczenia hospitalizowanych w OLAZA wynosi 10-14 dni. Po zakończeniu pobytu w Oddziale pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, który mieści się w tym samym budynku.