Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Lokalizacja:

Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31
37-700 Przemyśl

p.o. Kierownik oddziału:

mgr Jacek Olearnik

Telefon:

16 677 82 10 wew. 33

Dzienna opieka w Oddziale polega m.in. na:

 • Leczeniu pacjentów w trybie dziennym
 • Realizacji programów terapeutycznych mających na celu dążenie do:
  • zdobycia wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu
  • rozpoznawanie objawów własnego uzależnienia
  • trenowanie umiejętności zapobiegania nawrotom
  • stworzenia planu umożliwiającego utrzymywanie abstynencji
  • umocnienia lub uzyskania motywacji do dalszego zdrowienia i leczenia
  • przygotowania pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie dalszego zdrowienia w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  • nauki umiejętności służących zdrowieniu oraz nauki radzenia sobie z głodem alkoholowym
 • Zajęcia w Oddziale realizowane są przez wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi i polegają na:
  • edukacji, terapii grupowej ( społeczności, grupy zadaniowe, problemowe, zajęcia integracyjne)
  • warsztatach umiejętności,
  • sesjach indywidualnych z terapeutą prowadzącym,
  • konsultacjach lekarskich i psychologicznych
 • Prowadzeniu działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin
 • Leczeniu pacjentów powyżej 18 roku życia

 

Przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradni Odwykowej lub Poradni Zdrowia Psychicznego

Wymagana jest bezwzględna – co najmniej 7-dniowa abstynencja od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:00.