Oddział Dzienny Psychiatryczny

Lokalizacja:

Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31
37-710 Przemyśl

p.o. Kierownika oddziału:

lek. Alina Buczyjan

Telefon:

16 670 41 33 wew. 54

Dzienna opieka w Oddziale polega na:

  • Leczenie pacjentów w trybie dziennym,
  • Osiągnięcie poprawy funkcjonowania pacjentów i ich samopoczucia, redukcja objawów i zachowań objawowych, zapobieganie nawrotom choroby, poprawa funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej, poprawa samooceny, aktywizacja i pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej,
  • Realizacja programów terapeutycznych,
  • Prowadzenie działań konsultacyjno – edukacyjnych dla członków rodzin,
  • Pomoc w przystosowaniu się chorego do środowiska,
  • Leczenie pacjentów powyżej 18 roku życia.

Przyjęcie do oddziału odbywa się na podstawie skierowania.