Oddział Dzienny dla Osób z Autyzmem Dziecięcym

Lokalizacja:

Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31
37-700 Przemyśl

Kierownik oddziału:

lek. med Teresa Adamczyk

z-ca kierownika oddziału:

mgr Ewelina Mardosiewicz

Telefon:

16 670 41 33 wew. 35

Opieka dzienna na oddziale jest przeznaczona dla dzieci od 2 do 7 r. ż. W ramach terapii nasi pacjenci są objęci opieką lekarza psychiatrii dziecięcego oraz zajęciami specjalistycznymi:

  • z pedagogiem specjalnym
  • z psychologiem
  • z logopeda
  • z fizjoterapeuta
  • z terapeutą zajęciowym

Podczas pobytu na oddziale nasi pacjenci są poddawani obserwacjom, na podstawie których zespoł specjalistów opracowuje Indywidualny Program Terapeutyczny.

Każde z dzieci uczęszcza na poszczególne terapie indywidualne oraz zajęcia grupowe (4 dzieci i dwóch terapeutów).

Oddział współpracuje z rodzina pacjenta w formie stałych konsultacji, rozmów nt. postępów w terapii dziecka.

Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.25.

Przyjęci do oddziału odbywa się na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego.

Wszystkie usługi są finansowane przez NFZ.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!