O projekcie

RPPK.02.01.00-18-0016/20

Logo - Fundusze Europejskie Program Regionalny; Rzeczpospolita Poslka; Podkarpackie przestrzeń otwarta; Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozowju Regionalnego

 

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy realizuje projekt pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II ” Cyfrowe Podkarpacie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa zawarta w Rzeszowie w dniu 15 grudnia 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 3 979 748,64 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 3 381 845,38 zł
Wkład własny: 597 903,26 zł

Okres realizacji projektu: 16.04.2020 r. –  31.12.2022 r.

Projekt ma na celu zakup i instalację sprzętu informatycznego, niezbędnego oprogramowania, oraz wdrożenie warstwy narzędziowej umożliwiającej osiągnięcie wyższej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie komunikacji wszystkich uczestników Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej na terenie województwa podkarpackiego, do czego niezbędnym jest również utrzymanie integracji z platformą regionalną RCIM po jej modernizacji