IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Psychoterapia i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań”

Przemyśl 19 czerwca 2020r.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

    Zgłaszam swój udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej oraz deklaruję udział:
    Udział czynny - wygłoszenie referatu prelegentUdział bierny - słuchacz

    W przypadku udziału czynnego prosimy o wpisanie tytułu zgłoszonego referatu:

    Ilość miejsc ograniczona