Bank Rozwoju Rady Europy CEB

Inwestycja p.n.

„Poprawa jakości lecznictwa specjalistycznego w zakresie psychiatrii stacjonarnej poprzez modernizację i rozbudowę obiektów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy”

 
współfinansowana przez Unię Europejską
z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy CEB