Informacja dotycząca odwiedzin

W związku z koniecznością zapobiegania zakażeniu koronawirusem SARS – CoV-2 pacjentów i pracowników placówki oraz decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu bezwzględnie zakazuje się: odwiedzin pacjentów hospitalizowanych we wszystkich oddziałach szpitalnych; przebywanie na terenie szpitala osób niezwiązanych z funkcjonowaniem placówki. W sytuacjach nadzwyczajnych, w razie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pacjenta, decyzję o wejściu osób bliskich pacjenta do szpitala podejmuje Dyrektor Szpitala po zasięgnięciu opinii Kierownika Oddziału.

Czytaj dalej


Światowy Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z  głównych przyczyn samobójstw. Szacuje się, że na całym świecie może na nią cierpieć nawet 350 milionów ludzi. Depresja to choroba, którą można i należy leczyć, jej objawy mogą mieć charakter zarówno nawracający, jak i przewlekły. Obecnie dostępne są coraz lepsze metody terapii, […]

Czytaj dalej


Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Dziennego Psychiatrycznego i opłatek Służby Zdrowia

W dniu 13 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie zmodernizowanych pomieszczeń Oddziału Dziennego Psychiatrycznego w Przemyślu przy wyb. M. F. Focha. Poświęcenie poprzedzone było Mszą Św. odprawioną w Kaplicy Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – koncelebrowaną przez Metropolitę Przemyskiego abp Adama Szala. Uroczystego otwarcia zmodernizowanego obiektu dokonali: Pani Minister Anna Schmidt – Rodziewicz, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl […]

Czytaj dalej


Wizyta Św. Mikołaja

6 grudnia to dzień bardzo wyjątkowy szczególnie dla dzieci, które w tym czasie oczekują na wizytę Św. Mikołaja. O poranku 6 grudnia Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów odwiedził małych pacjentów Oddziału Dziennego dla Osób z Autyzmem Dziecięcym zlokalizowanym przy  Wyb. M.F. Focha 31 w Przemyślu. Dzieci  choć zaskoczone odwiedzinami, ciepło reagowały na  specjalnego gościa oraz na prezenty, które otrzymały. Wizyta była krótka ale radosna. […]

Czytaj dalej


18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W tym roku już po raz dwunasty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzony będzie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków. […]

Czytaj dalej


Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

W dniu 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który został ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Celem ustanowienia tego święta jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa na problematykę osób chorych psychicznych. Należy pamiętać, że niezwykle ważne jest promowania właściwych postaw ludzkich tak aby chorzy i ich rodziny czuły oparcie w społeczeństwie i nie były z niego wykluczane. Według Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego w ciągu kilkunastu […]

Czytaj dalej