Przychodnia Specjalistyczna

poradnia

 Przychodnia Specjalistyczna realizuje świadczenia w ramach:
- Poradni Zdrowia Psychicznego,
- Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
- Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
- Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym,
- Zespołu Leczenia Środowiskowego.

Do zakresu działania poszczególnych poradni należy w szczególności diagnostyka pacjentów, obserwacja, ustalenie rozpoznania wg ICD – 10 oraz leczenie zaburzeń stanu psychicznego i towarzyszących im zaburzeń somatycznych, a także współpraca z odpowiednimi specjalistami.
Ponadto w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia realizowany jest program terapeutyczny, w tym indywidualny i grupowy z zakresu uzależnienia od alkoholu dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Udzielane świadczenia lekarskie w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego realizowane są bez skierowania.

W przypadku porad psychologa, psychoterapeuty wymagane jest skierowanie.

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Świadczenia psychiatryczno-ambulatoryjne dla dorosłych obejmują porady, wizyty domowe oraz sesje psychoterapii.

 

Telefon
Poradnia Zdrowia Psychicznego 16 670 41 33 wew. 32

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Świadczenia psychiatryczno-ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży obejmują porady, wizyty domowe oraz sesje psychoterapii.

 

Telefon
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 16 670 41 33 wew. 38

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu realizowane są w ramach udzielanych porad, wizyt lub sesji psychoterapii przez specjalistów lub instruktorów terapii uzależnień.

Telefon
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 16 670 41 33 wew. 33
  16 677 82 10  

Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym

Świadczenia obejmują leczenie dzieci, które w pierwszej fazie zakłada weryfikację procesu diagnostyczno –terapeutycznego. Ponadto w Poradni realizowany jest program terapeutyczno – rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym oraz porady kompleksowo – konsultacyjne.

Telefon
Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym 16 670 41 33  

 

Zespół Leczenia Środowiskowego

Świadczenia obejmują opiekę psychiatryczną ukierunkowaną na bezpośrednie wyjście do pacjenta w jego środowisko zamieszkania. Dzięki takiej formie leczenia pacjent ma zapewnioną opiekę specjalistyczną w domu. Świadczenia realizowane są w ramach porad lekarskich, psychologicznych, psychoterapeutycznych.

Telefon
Zespół Leczenia Środowiskowego 16 670 41 33