Oddział Dzienny dla Osób z Autyzmem Dziecięcym

Lokalizacja:

Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31
37-700 Przemyśl

Kierownik oddziału:

lek. Małgorzata Sułkowska-Włodek

Telefon:

16 670 41 33 wew. 38

Dzienna opieka w Oddziale polega m.in. na:

 • Diagnozie klinicznej autyzmu,
 • Diagnozie rozwoju dziecka i jego dysfunkcji,
 • Indywidualnym profilu terapeutycznym dla każdego pacjenta opartym o diagnozę rozwoju dziecka,
 • Opiece medycznej – niezbędne badania, porady medyczne,
 • Indywidualnej terapii psychologicznej,
 • Terapii grupowej,
 • Psychoedukacji rodzin i pacjenta,
 • Rozwoju sfery poznawczej,
 • Stymulowaniu dziecka do nawiązywania kontaktów społecznych,
 • Rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych (mowa ciała, naśladownictwo, wrażenia zmysłowe, umiejętność czytania i pisania, w tym trening umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych).
 • Treningu wyrażania potrzeb i emocji.

Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.25.

Przyjęcie do oddziału odbywa się na podstawie skierowania.