Lokalizacja

Mapa dojazdu


 

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
ul. Różana 9
37-710 Żurawica
Przychodnia Specjalistyczna
Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31
37-700 Przemyśl

 

 

Plan sytuacyjny


 

M1 - Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 1
M2 - Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 2
M3 - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
M4 - Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
IP - Izba Przyjęć Szpitala
ML - Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (laboratorium)
SK - Sklep
7 - Rehabilitacja, Rzecznik Praw Pacjenta
M2 - 1 Piętro - Dział Organizacji i Nadzoru oraz Statystyki Medycznej
9 - Hydrofornia
12 - Magazyn Techniczny
13 - Portiernia
14 - Kotłownia, Warsztaty
15 - Administracja