Kadra zarządzająca

p.o. Dyrektora

Bożena Ryczan

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Teresa Cieciak

p. o. Naczelnej Pielęgniarki

Maria Debkiewicz-Sykała

Główny Księgowy

Beata Hamryszczak