Kadra zarządzająca

Dyrektor

dr n. o zdrowiu Barbara Stawarz

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Teresa Cieciak

p. o. Naczelnej Pielęgniarki

mgr Maria Debkiewicz-Sykała

Główny Księgowy

mgr Beata Hamryszczak