Kontakt

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
ul. Różana 9
37-710 Żurawica

Telefony - centrala
16 672-30-03,
16 671-39-66,
16 672-37-40,
fax. 16 671-32-11

NIP: 795-20-69-209
REGON: 000667655

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
46 1500 1634 1216 3002 0887 0000

Przychodnia Specjalistyczna
Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31
37-700 Przemyśl

Centrala: 16 670 41 33

Kadra zarządzając

Dyrektor wew. 356  
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa wew. 356  
Naczelna Pielęgniarka wew. 341  
Główny Księgowy wew. 351  
Sekretariat wew. 356 szpitalzurawica@poczta.onet.pl

Administracja

Kierownik Działu Gospodarczo - Technicznego wew. 374  
Dział Gospodarczo - Techniczny wew. 354  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia wew. 361  
     
Dział Spraw Pracowniczych wew. 377  
     
Z-ca Głównego Księgowego wew. 378  
Księgowość wew. 359  
Dział Finansowo - Księgowy - Płace wew. 358  
Kasa wew. 353  
     
Kierownik Działu Statystyki Medycznej, Analiz i Planowania wew. 360  
Dział Statystyki Medycznej, Analiz i Planowania wew. 336, wew. 338  
Rozliczenia z NFZ wew. 360  
Pracownik Socjalny wew. 375  
     
Kierownik Działu Żywienia wew. 370  
     
Inspektor Ochrony Danych - Maciej Wolański wew. 336 iod@wpsp.regiony.pl

Przychodnia Specjalistyczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego wew. 32  
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia wew. 33  
     
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży wew. 32  

Izba Przyjęć Szpitala

Pokój Przyjęć wew. 340  
Lekarz Dyżurny wew. 342  

Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 1

Kierownik Oddziału wew. 314  
Gabinet lekarski wew. 317  
Gabinet psychologa wew. 313  
Pielęgniarka oddziałowa wew. 315  
Sekretarka medyczna wew. 362  

Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 2

Kierownik Oddziału wew. 320  
Gabinet lekarski wew. 381  
Gabinet psychologa wew. 321  
Pielęgniarka oddziałowa wew. 325  
Sekretarka medyczna wew. 349  

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kierownik Oddziału wew. 333  
Gabinet lekarski wew. 363  
Gabinet psychologa wew. 380  
Pielęgniarka oddziałowa wew. 325  
Sekretarka medyczna wew. 332  
Terapeuci wew. 383  
  wew. 330  

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Kierownik Oddziału wew. 382  
Gabinet lekarski wew. 331  
Pielęgniarka oddziałowa wew. 379  
Sekretarka medyczna wew. 331  

Oddział Psychogeriatryczny

Kierownik Oddziału wew. 213  
Gabinet lekarski wew. 214  
Gabinet psychologa wew. 214  
Pielęgniarka oddziałowa wew. 211  
Sekretarka medyczna wew. 211