Kontakt

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
ul. Różana 9
37-710 Żurawica

Telefony - centrala
16 672-30-03,
16 671-39-66,
16 672-37-40,
fax. 16 671-32-11

NIP: 795-20-69-209
REGON: 000667655

Z dniem 01.08.2019 nastąpiła zmiana numeru konta bankowego
Aktualny nr rachunku bankowego:
43 1130 1105 0005 2472 6620 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr rachunku dla depozytów Pacjentów:
86 1130 1105 0005 2472 6620 0003

Przychodnia Specjalistyczna
Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31
37-700 Przemyśl

Centrala: 16 670 41 33

Kadra zarządzając

Dyrektor wew. 356
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa wew. 356
Naczelna Pielęgniarka wew. 341
Główny Księgowy wew. 351
Sekretariat wew. 356 szpitalzurawica@poczta.onet.pl

Administracja

Kierownik Działu Gospodarczo - Technicznego wew. 374
Dział Gospodarczo - Techniczny wew. 354
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia wew. 361
Dział Spraw Pracowniczych wew. 377
Z-ca Głównego Księgowego wew. 378
Księgowość wew. 359
Dział Finansowo - Księgowy - Płace wew. 358
Kasa wew. 353
Kierownik Działu Statystyki Medycznej, Analiz i Planowania wew. 360
Dział Statystyki Medycznej, Analiz i Planowania wew. 336, wew. 338
Rozliczenia z NFZ wew. 360
Pracownik Socjalny wew. 375
Kierownik Działu Żywienia wew. 370
Inspektor Ochrony Danych - Amelia Drapała wew. 336 iod@wpsp.regiony.pl

Przychodnia Specjalistyczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego wew. 32
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia wew. 33
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży wew. 32

Izba Przyjęć Szpitala

Pokój Przyjęć wew. 340
Lekarz Dyżurny wew. 342

Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 1

Kierownik Oddziału wew. 314
Gabinet lekarski wew. 317
Gabinet psychologa wew. 313
Pielęgniarka oddziałowa wew. 315
Sekretarka medyczna wew. 362

Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 2

Kierownik Oddziału wew. 320
Gabinet lekarski wew. 381
Gabinet psychologa wew. 321
Pielęgniarka oddziałowa wew. 325
Sekretarka medyczna wew. 349

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kierownik Oddziału wew. 333
Gabinet lekarski wew. 363
Gabinet psychologa wew. 380
Pielęgniarka oddziałowa wew. 325
Sekretarka medyczna wew. 332
Terapeuci wew. 383
wew. 330

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Kierownik Oddziału wew. 382
Gabinet lekarski wew. 331
Pielęgniarka oddziałowa wew. 379
Sekretarka medyczna wew. 331

Oddział Psychogeriatryczny

Kierownik Oddziału wew. 213
Gabinet lekarski wew. 214
Gabinet psychologa wew. 214
Pielęgniarka oddziałowa wew. 211
Sekretarka medyczna wew. 211