Ogłoszenie o sprzedaży kostki betonowej

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezicki w Żurawicy informuje, że posiada do sprzedaży kostkę betonową dużą (25/30/15 x 9cm) – „trylinkę” pochodzącą z rozbiórki w ilości około 200 szt. Oferty na zakup kostki proszę składać w terminie do dnia 30.06.2017 r. w formie pisemnej w sekretariacie tut. Szpitala, pok. nr 10. Osoba do kontaktu jest Kierownik Działu Gospodarczo – Technicznego tel. 16 672 37 40 wew. 374 Załączniki […]

Czytaj dalej


(Rozstrzygnięty) Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia medycznych dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć Szpitala

WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM. PROF. E. BRZEZICKIEGO W ŻURAWICY ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Zakres Nr 1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia medycznych dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć Szpitala.   Załączniki: Ogłoszenie Projekt umowy Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 2 do umowy SWOK Załącznik nr 1 do SWOK Załącznik nr 2 do SWOK […]

Czytaj dalej