Konkurs na wykonywanie usług medycznych transportu sanitarnego – Rozstrzygnięty

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy ul. Różana 9 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.) oraz odpowiednich przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert 1) na wykonywanie usług […]

Czytaj dalej


Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń szpitalnej opieki zdrowotnej, dyżurów lekarskich, opieki zdrowotnej w Poradni

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) oraz odpowiednich przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na: Cz. 1 – Udzielanie lekarskich […]

Czytaj dalej