Światowy Dzień Autyzmu – 2 kwietnia 2020r

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Na co dzień bardzo często spotykają się z brakiem akceptacji, negatywnymi komentarzami, odrzuceniem. W procesie pomocy osobom z zaburzeniem autyzmu  najważniejsze jest szybkie rozpoznanie i wdrożenie terapii we współpracy ze specjalistami: […]

Czytaj dalej


Apel o oddawanie krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zachęca do regularnego oddawania krwi. Zwłaszcza  teraz, gdy  wiele osób do minimum ograniczyło swoją aktywność i nie wychodzi z domów. Zapotrzebowanie na leczenie krwią  nie maleje, trudne operacje wciąż się odbywają – czytamy w komunikacie.

Czytaj dalej


Informacja dla podróżujących

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej i Iranie oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem. Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania […]

Czytaj dalej


Informacja dotycząca odwiedzin

W związku z koniecznością zapobiegania zakażeniu koronawirusem SARS – CoV-2 pacjentów i pracowników placówki oraz decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu bezwzględnie zakazuje się: odwiedzin pacjentów hospitalizowanych we wszystkich oddziałach szpitalnych; przebywanie na terenie szpitala osób niezwiązanych z funkcjonowaniem placówki. W sytuacjach nadzwyczajnych, w razie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pacjenta, decyzję o wejściu osób bliskich pacjenta do szpitala podejmuje Dyrektor Szpitala po zasięgnięciu opinii Kierownika Oddziału.

Czytaj dalej


Światowy Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z  głównych przyczyn samobójstw. Szacuje się, że na całym świecie może na nią cierpieć nawet 350 milionów ludzi. Depresja to choroba, którą można i należy leczyć, jej objawy mogą mieć charakter zarówno nawracający, jak i przewlekły. Obecnie dostępne są coraz lepsze metody terapii, […]

Czytaj dalej


Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Dziennego Psychiatrycznego i opłatek Służby Zdrowia

W dniu 13 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie zmodernizowanych pomieszczeń Oddziału Dziennego Psychiatrycznego w Przemyślu przy wyb. M. F. Focha. Poświęcenie poprzedzone było Mszą Św. odprawioną w Kaplicy Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – koncelebrowaną przez Metropolitę Przemyskiego abp Adama Szala. Uroczystego otwarcia zmodernizowanego obiektu dokonali: Pani Minister Anna Schmidt – Rodziewicz, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl […]

Czytaj dalej