18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W tym roku już po raz dwunasty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzony będzie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków. […]

Czytaj dalej


Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

W dniu 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który został ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Celem ustanowienia tego święta jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa na problematykę osób chorych psychicznych. Należy pamiętać, że niezwykle ważne jest promowania właściwych postaw ludzkich tak aby chorzy i ich rodziny czuły oparcie w społeczeństwie i nie były z niego wykluczane. Według Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego w ciągu kilkunastu […]

Czytaj dalej


III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań”

Już po raz trzeci Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. ,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań”. Konferencja odbyła się 14 czerwca 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Współorganizatorami Konferencji byli: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Instytut Socjologii, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu – Instytut Ochrony Zdrowia. […]

Czytaj dalej


Konferencja „ROZWÓJ SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY”

W dniu 11 czerwca 2019 r. o godz.10.00 w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja tematyczna z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Celem spotkania była ocena aktualnej sytuacji w zakresie lecznictwa psychiatrycznego nad dziećmi i młodzieżą, omówienie najważniejszych problemów, oraz próba podjęcia działań prowadzących do osiągnięcia pożądanego kształtu systemu lecznictwa psychiatrycznego w województwie podkarpackim.

Czytaj dalej