Informacja dotycząca odwiedzin

W związku z koniecznością zapobiegania zakażeniu koronawirusem SARS – CoV-2 pacjentów i pracowników placówki oraz decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu bezwzględnie zakazuje się: odwiedzin pacjentów hospitalizowanych we wszystkich oddziałach szpitalnych; przebywanie na terenie szpitala osób niezwiązanych z funkcjonowaniem placówki. W sytuacjach nadzwyczajnych, w razie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pacjenta, decyzję o wejściu osób bliskich pacjenta do szpitala podejmuje Dyrektor Szpitala po zasięgnięciu opinii Kierownika Oddziału.

Czytaj dalej


Światowy Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z  głównych przyczyn samobójstw. Szacuje się, że na całym świecie może na nią cierpieć nawet 350 milionów ludzi. Depresja to choroba, którą można i należy leczyć, jej objawy mogą mieć charakter zarówno nawracający, jak i przewlekły. Obecnie dostępne są coraz lepsze metody terapii, […]

Czytaj dalej


Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Dziennego Psychiatrycznego i opłatek Służby Zdrowia

W dniu 13 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie zmodernizowanych pomieszczeń Oddziału Dziennego Psychiatrycznego w Przemyślu przy wyb. M. F. Focha. Poświęcenie poprzedzone było Mszą Św. odprawioną w Kaplicy Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – koncelebrowaną przez Metropolitę Przemyskiego abp Adama Szala. Uroczystego otwarcia zmodernizowanego obiektu dokonali: Pani Minister Anna Schmidt – Rodziewicz, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl […]

Czytaj dalej


Wizyta Św. Mikołaja

6 grudnia to dzień bardzo wyjątkowy szczególnie dla dzieci, które w tym czasie oczekują na wizytę Św. Mikołaja. O poranku 6 grudnia Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów odwiedził małych pacjentów Oddziału Dziennego dla Osób z Autyzmem Dziecięcym zlokalizowanym przy  Wyb. M.F. Focha 31 w Przemyślu. Dzieci  choć zaskoczone odwiedzinami, ciepło reagowały na  specjalnego gościa oraz na prezenty, które otrzymały. Wizyta była krótka ale radosna. […]

Czytaj dalej


18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W tym roku już po raz dwunasty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzony będzie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków. […]

Czytaj dalej